Algemene voorwaarden van de weggeefactie

"Win een Shappy-wedstrijd

Inleiding: Welkom bij de Wedstrijd "Win een Shappy", georganiseerd door Shappy sp. z o.o. (de "Sponsor"). Dit wedstrijdreglement regelt samen met de algemene voorwaarden van Shappy sp. z o.o. (de "algemene voorwaarden") uw deelname aan deze wedstrijd. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit wedstrijdreglement en de algemene voorwaarden, prevaleert het wedstrijdreglement.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze wedstrijdregels en de algemene voorwaarden en bevestig je dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Sponsoring: De Prijsvraag wordt uitsluitend gesponsord door Shappy sp. z o.o. Deze Prijsvraag wordt niet gesponsord, onderschreven of geassocieerd met sociale mediaplatforms of andere bedrijven.

Akkoord met de regels: Door deel te nemen aan de Wedstrijd "Win een Shappy" verklaart de deelnemer zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement en de algemene voorwaarden. Door deel te nemen, verklaart u dat u aan alle toelatingscriteria voldoet.

Geschiktheid: Om in aanmerking te komen voor de Wedstrijd, moet u:

  • Ten minste achttien (18) jaar oud zijn
  • Een legale inwoner zijn van de Europese Unie Werknemers, directeuren, functionarissen en directe familieleden van de sponsor, zijn filialen of dochterondernemingen komen niet in aanmerking voor deelname. Onder directe familie vallen ouders, broers en zussen, kinderen, echtgenoten en levenspartners.

Instructies voor deelname: Deelname aan de Wedstrijd vereist geen aankoop. In aanmerking komende personen kunnen deelnemen door naar de aangewezen wedstrijdpagina te gaan die door de sponsor tijdens de wedstrijdperiode wordt verstrekt en de instructies voor deelname op te volgen. Deelname kan het verstrekken van persoonlijke gegevens vereisen, zoals naam, e-mailadres en land van verblijf. Door deel te nemen, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door de sponsor ten behoeve van de wedstrijdadministratie.

Wedstrijdperiode: De Wedstrijd begint om 10:00 uur, Centraal Europese Tijd, op 1 juli 2024 en eindigt om 23:59 uur, Centraal Europese Tijd, op 31 juli 2024. Inzendingen die buiten dit tijdsbestek worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Prijsselectie en kennisgeving: Na afloop van de Wedstrijdperiode wordt één inzending willekeurig geselecteerd als potentiële winnaar. De Sponsor zal de potentiële winnaar binnen een week na afloop van de Prijsvraag per e-mail op de hoogte stellen. De geselecteerde deelnemer moet voldoen aan alle Wedstrijdregels en vereisten om aanspraak te kunnen maken op de prijs.

Bekendmaking winnaars: De bevestigde winnaar zal bekend gemaakt worden via e-mail aan alle deelnemers en kan ook vermeld worden op de officiële website van de Organisator en op sociale media platformen. Dit zorgt voor transparantie en viert het succes van de winnaar.

Details van de prijs: De gelukkige winnaar ontvangt een "Shappy Play Sofa", een innovatieve en comfortabele aanvulling voor elk huis, met een waarde van ongeveer €369-€649. Het exacte model en de specificaties worden bepaald door de sponsor op basis van beschikbaarheid.

Algemene voorwaarden:

Deze Wedstrijd is onderhevig aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wet- en regelgeving en is ongeldig indien wettelijk verboden.

De Sponsor behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te annuleren, op te schorten of aan te passen indien er problemen zijn waardoor de Wedstrijd niet kan plaatsvinden zoals gepland.

De Sponsor is niet verantwoordelijk voor fouten in het aanbod of de administratie van de Wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot fouten in advertenties, de Officiële Regels, de selectie en aankondiging van de winnaar, of de distributie van de prijs.

Privacybeleid: Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan deelnemers akkoord met het gebruik door de Organisator van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid van de Organisator. Dit kan het versturen van marketingcommunicatie en promotionele aanbiedingen inhouden, onderhevig aan het recht van de deelnemer om zich op elk moment af te melden.

Aansprakelijkheidsbeperking: Deelnemers gaan ermee akkoord de sponsor en zijn geaffilieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of schade voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd of het accepteren, gebruiken, misbruiken of in bezit hebben van een prijs.

Geschillenbeslechting: Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze wedstrijdbepalingen, of de rechten en verplichtingen van deelnemers en de sponsor in verband met de wedstrijd, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie, zonder effect te geven aan de keuze van de wet of conflictenrechtelijke regels.

Door deel te nemen aan de Prijsvraag ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en erken je dat de beslissing van de sponsor definitief en bindend is in alle zaken met betrekking tot de Prijsvraag. Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft u toestemming aan de Sponsor en zijn vertegenwoordigers om uw naam, gelijkenis, biografie, stem, foto's en verklaringen te gebruiken voor promotionele doeleinden, in alle vormen van media, nu of in de toekomst, wereldwijd en eeuwigdurend, zonder verdere compensatie, kennisgeving of toestemming, tenzij verboden door de wet.

Contactgegevens: Voor vragen met betrekking tot de Wedstrijd kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Organisator via e-mail: contact@heyshappy.com