De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door Shappy Sp z oo (“SHAPPY” of “wij” of “ons”):

SHAPPY Servicevoorwaarden – waarin de algemene voorwaarden worden uiteengezet waarop Shappy heyshappy.com (de “ Website ”) exploiteert en deze beschikbaar stelt aan klanten, inclusief alle informatie, functies, tools en diensten die toegankelijk zijn op de Website. Door de Website te bezoeken, maakt u gebruik van de diensten van SHAPPY en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de SHAPPY Servicevoorwaarden. De SHAPPY Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief bezoekers, browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud.

SHAPPY Contractvoorwaarden – waarin de algemene voorwaarden zijn vastgelegd waarop SHAPPY ermee instemt SHAPPY-producten te verkopen en de klant ermee instemt SHAPPY-producten te kopen. Lees deze voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u SHAPPY-producten via de Website bestelt. Houd er rekening mee dat door het plaatsen van een bestelling op de Website u erkent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

SHAPPY beperkte stofgarantie - waarin de voorwaarden van de SHAPPY Covers-garantie zijn vastgelegd

SHAPPY Foam Products Limited Warranty - waarin de voorwaarden van de SHAPPY Foam-garantie worden uiteengezet.

SHAPPY Privacyverklaring – waarin wordt uitgelegd hoe SHAPPY persoonlijke informatie verzamelt, opslaat, gebruikt en vrijgeeft wanneer een klant de Website bezoekt en/of een aankoop doet.

Samen met de SHAPPY Servicevoorwaarden, SHAPPY Contractvoorwaarden, SHAPPY Privacyverklaring, SHAPPY Beperkte Stofgarantie en SHAPPY Schuimproducten Beperkte Garantie,vormen de “ SHAPPY Algemene Voorwaarden ”. SHAPPY behoudt zich het recht voor om de SHAPPY Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om wijzigingen in onze zakelijke praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Eventuele updates van de SHAPPY Algemene Voorwaarden worden op de Website weergegeven.

Over SHAPPY: De website www.heyshappy.com wordt mogelijk gemaakt door Shopify en is eigendom van en wordt beheerd door Shappy Sp. z oo, een bedrijf geregistreerd in Puławy, al. Marsz.J. Piłsudskiego 57, 24-100 Puławy, onder KRS-nr. 0000963087, NIP: 7162835589, e-mail: contact@heyshappy.com.

SHAPPY-SERVICEVOORWAARDEN

SHAPPY-SERVICEVOORWAARDEN

Op uw gebruik van de website van SHAPPY zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u SHAPPY-producten via de Website bestelt. Houd er rekening mee dat voordat u een bestelling plaatst, u wordt gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1. Toegang tot de website: Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de SHAPPY Servicevoorwaarden en verklaart u dat u ten minste de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt in de staat of provincie waar u woont, of dat u de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt in uw staat. of de provincie waar u woont en u heeft ons toestemming gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​de website te gebruiken. SHAPPY behoudt zich het recht voor om onze websitediensten om welke reden dan ook en op elk moment aan wie dan ook te weigeren of te beperken.

2. Ongeautoriseerd gebruik: U stemt ermee in onze technologieën niet te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, en u mag geen wetten in uw rechtsgebied overtreden tijdens het gebruik van de Website (inclusief auteursrechtwetten).

3. Integriteit van de website: U mag geen computervirussen, bugs, malware of enige andere code naar de website verzenden of daaraan blootstellen die de veiligheid en integriteit van de website in gevaar brengt.

4. Schending: Een schending of schending van een van deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten op de Website.

5. Overdracht van informatie: U gaat ermee akkoord dat door het gebruik van de Website en/of het kopen van SHAPPY-goederen op de Website, uw materiaal (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies kan ondergaan via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.

6. Ongeautoriseerde reproductie: U stemt ermee in om geen enkel deel van de websitediensten, het gebruik van de websitediensten of de toegang tot de websitedienst of enig contact op de website via welke dergelijke diensten worden aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. verstrekt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAPPY.

7. Tools van derden: U gaat ermee akkoord dat:

A. om volledig gebruik te kunnen maken van de diensten van de Website kunnen wij u toegang bieden tot tools, websitefuncties en softwareplug-ins (“ Tools ”) van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben;

B. wij bieden toegang tot dergelijke Tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van Tools van derden;

C. elk gebruik door u van Tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder dergelijke Tools worden aangeboden door de relevante externe leveranciers; En

D. we kunnen in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en websitebronnen) en dergelijke nieuwe functies en diensten zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

8. Materiaal van derden: Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Website kunnen materiaal van derden bevatten, zoals in onze artikelen en e-mailmarketingmateriaal. Links van derden kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van websites en materialen van derden en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Als u een klacht, claim, probleem of vraag heeft met betrekking tot een product van een derde partij, neem dan contact op met de derde partij.

10. Opmerkingen van klanten: Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per per post of anderszins (gezamenlijk “ Opmerkingen ”), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, eventuele Opmerkingen mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren en anderszins gebruiken in elk medium (inclusief voor marketingdoeleinden). die u aan ons voorlegt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

11. Website bewerken: We kunnen, maar zijn niet verplicht, materiaal controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat het onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins ongepast of aanstootgevend is. Het schendt ook de intellectuele eigendomsrechten van welke partij dan ook en deze voorwaarden.

12. Geen schending: U gaat ermee akkoord dat uw verklaringen de rechten van derden niet zullen schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten; noch zullen ze een computervirus, bug of andere malware bevatten die de werking van de Website zou kunnen belemmeren. U stemt ermee in dat u geen vals e-mailadres gebruikt, u niet voordoet of pretendeert iemand anders dan uzelf te zijn, of ons of derden op andere wijze misleidt over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

13. Privacyverklaring: Op uw indiening van persoonlijke gegevens via onze website zijn de voorwaarden van de SHAPPY Privacyverklaring van toepassing, waarvan u hieronder een kopie vindt.

14. Websitefouten: Af en toe kunnen er fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen in de informatie op onze website die betrekking hebben op beschrijvingen van producten, prijzen, kortingen, aanbiedingen, levertijden en voorraadbeschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie die op de Website of op een gerelateerde website wordt weergegeven, op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). ).

15. Website-updates: Wij zijn niet verplicht om informatie op de Website of op enige andere gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum op de Website of op een gerelateerde website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de Website of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

16. Verboden gebruik: Naast andere verboden zoals uiteengezet in deze voorwaarden, is het u verboden de Website (of de inhoud ervan) te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code of malware te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Website of een gerelateerde website zullen beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen (in een computercontext); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Website of een gerelateerde website te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website of een gerelateerde website op elk moment te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

17. Geen verklaring: Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Website accuraat of betrouwbaar zijn.

18. Verwijdering van de website: U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de websitediensten (geheel of gedeeltelijk) voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of dergelijke diensten op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de diensten van de Website te gebruiken geheel voor uw eigen risico is. De website en alle producten en diensten die via de websitediensten aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

19. Geen aansprakelijkheid: In geen geval zullen SHAPPY, haar directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende , speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins , die voortvloeit uit uw gebruik van een van de Websites of producten of diensten die via de Website zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Website voor een product of dienst, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de website of enige inhoud (of product) die via de website is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan . Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

20. Schadeloosstelling: U stemt ermee in om SHAPPY en alle moederbedrijven, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en contractanten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt door derden. partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

21. Scheidbaarheid: In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden. voorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

22. Beëindiging: De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of SHAPPY worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze websitediensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als u, geheel naar eigen goeddunken, er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige bepaling van deze voorwaarden te voldoen, dan kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Website (of een deel daarvan) ontzeggen.

23. Volledige overeenkomst: Elk verzuim of vertraging door ons om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in. Deze voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op de Website of met betrekking tot deze voorwaarden zijn geplaatst, vormen, in combinatie met de SHAPPY Contractvoorwaarden (indien van toepassing), de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en SHAPPY en zijn van toepassing op uw gebruik van de Website. diensten, die alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en verklaringen, mondeling of schriftelijk, tussen u en SHAPPY vervangen (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van deze voorwaarden).

24. Toepasselijk recht: Deze voorwaarden, de interpretatie van deze voorwaarden en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan, of de uitvoering of niet-uitvoering van rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Polen. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Polen niet-exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot dergelijke geschillen.

25. Interpretatie: De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de opstellende partij.

SHAPPY-CONTRACTVOORWAARDEN

Op alle aankopen van klanten bij SHAPPY zijn de SHAPPY Contractvoorwaarden van toepassing, die van kracht zijn op het moment van uw bestelling. Neem de tijd om deze voorwaarden te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevatten die van toepassing is op uw aankoop. U kunt niet doorgaan met een aankoop bij SHAPPY zonder dat u ermee akkoord gaat dat u deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

1. Toegang tot de website: Als u een consument bent, mag u alleen Producten via de Website kopen als u minimaal 18 jaar oud bent. Als u geen consument bent, bevestigt u dat u de bevoegdheid heeft om elk bedrijf namens wie u de website gebruikt om SHAPPY-producten te kopen, te binden.

2. Volledige overeenkomst: Deze voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen of dat via een hyperlink is opgenomen, in combinatie met de SHAPPY Servicevoorwaarden (indien van toepassing), vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften , garanties, verklaringen en afspraken tussen ons, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere herhalingen van deze voorwaarden).

3. Geen vertrouwen: u erkent dat u bij het aangaan van dit contract niet vertrouwt op enige verklaring, verklaring, verzekering of garantie die niet in deze voorwaarden is uiteengezet.

4. Geen verkeerde voorstelling van zaken: U en wij komen overeen dat geen van ons enige aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken op basis van enige verklaring in dit contract.

5. Contractvorming: Nadat u een bestelling op de Website heeft geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats wanneer u uw verzendbevestiging per e-mail (“Orderbevestiging”) ontvangt. Het contract tussen ons komt pas tot stand wanneer wij u de orderbevestiging sturen.

6. Annulering zonder fout: Als wij u een product niet kunnen leveren (bijvoorbeeld omdat dat product niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is of omdat wij de door u gevraagde leverdatum niet kunnen halen of vanwege een fout in de prijs op onze Website), informeren wij u hierover per e-mail en nemen wij uw bestelling niet in behandeling. Indien u de producten al betaald heeft, zullen wij u het volledige bedrag inclusief eventueel in rekening gebrachte bezorgkosten zo spoedig mogelijk terugbetalen.

7. Producttoegang: SHAPPY behoudt zich het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden gekochte producten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of onder hetzelfde klantaccount zijn geplaatst, met dezelfde creditcard, of op bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. SHAPPY behoudt zich het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

8. Variatie: SHAPPY behoudt zich het recht voor om de SHAPPY Contractvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg bovenaan dit document om te zien wanneer de SHAPPY-contractvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt. SHAPPY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zoals deze van toepassing zijn op uw bestelling, van tijd tot tijd te herzien om wijzigingen in wetten en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op SHAPPY-producten weer te geven. Als we deze voorwaarden moeten herzien omdat ze van toepassing zijn op uw bestelling, nemen we contact met u op om u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van de wijzigingen en u te laten weten hoe u het contract kunt annuleren als u niet tevreden bent met de wijzigingen. Als u ervoor kiest om het contract te annuleren, moet u alle relevante producten die u al heeft ontvangen (op onze kosten) retourneren en regelen wij een volledige terugbetaling van de prijs die u voor die producten hebt betaald.

9. Productillustraties: De afbeeldingen van de SHAPPY-producten op onze website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren en vormen nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computer nauwkeurig de persoonlijke look en feel van het product weerspiegelt. SHAPPY-producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen. De verpakking van de producten kan afwijken van de afbeeldingen op onze Website.

10. Swatch Service: Om onze klanten te helpen, bieden wij de SHAPPY Swatch Service aan, waarmee klanten de kleuropties kunnen verkennen voordat ze een aankoop doen. We moedigen klanten ten zeerste aan om gebruik te maken van de SHAPPY Swatch Service – de kosten voor de aanschaf van een stalenpakket worden afgetrokken van elke volgende bestelling die u voor een SHAPPY bank plaatst.

11. Productvariatie: SHAPPY-producten zijn gemaakt van polyurethaanschuim met een hoge dichtheid, maar vanwege de inherente aard van schuim kan er ±3% variatie in grootte en gewicht van onze producten zijn.

12. Betaling: U kunt voor SHAPPY-producten betalen met een bankpas, creditcard of PayPal. Wij accepteren de volgende kaarten: Visa, Mastercard en American Express. Betaalmethoden kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

13. Betalingsfraude: De betaling voor alle SHAPPY-producten (inclusief pre-orders) en alle toepasselijke bezorgkosten worden vooraf in rekening gebracht op het moment van bestelling. Onze websiteprovider en betalingsproviders werken er hard aan om gevallen van mogelijke fraude op te sporen. Om alles te beschermen, stemt u ermee in alleen kortingscodes te gebruiken die u expliciet en rechtstreeks van SHAPPY zijn verstrekt (en u kunt het bewijs leveren dat dergelijke kortingscodes aan u zijn gegeven door medewerkers van SHAPPY voor persoonlijk gebruik). U gaat ermee akkoord geen kortingscode aan derden door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een directeur of medewerker van SHAPPY.

14. Annulering: Als u een bestelling wilt annuleren voordat deze bij u is afgeleverd, neem dan contact op met contact@heyshappy.com onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, bestelreferentienummer en afleveradres. Als de bestelling al vanuit ons distributiecentrum is verzonden, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om de levering tijdens het transport te stoppen en te voorkomen dat deze u bereikt, om extra porto- en administratiekosten tot een minimum te beperken. Met betrekking tot een geannuleerde bestelling krijgt u de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetaald (via de betaalmethode die u bij het afrekenen van de bestelling hebt geselecteerd), minus de oorspronkelijke bezorgkosten en minus eventuele extra verzend- en administratiekosten die zijn gemaakt bij het retourneren van de bestelling naar ons distributiecentrum.

15. Retourneren: Bij SHAPPY willen we ervoor zorgen dat elke klant tevreden is met zijn aankoop. Daarom bieden we een 14 dagen 'zonder reden' retourbeleid voor alle online bestellingen die via de SHAPPY-website worden geplaatst. U kunt een retournering van uw SHAPPY-product(en) regelen door dit vóór de bezorging van uw bestelling of uiterlijk 14 dagen nadat de bestelling bij u is afgeleverd (of uw opgegeven adres of proxy) per e-mail te melden aan contact@heyshappy.com . Zodra u bericht van ons ontvangt dat de retourzending geldig is en door ons is geaccepteerd, heeft u nog eens 14 dagen de tijd om het product te retourneren naar het door ons opgegeven retouradres. In het geval van retourzendingen zonder reden zijn alle porto- en koerierskosten de verantwoordelijkheid van de klant. Houd er rekening mee dat eventuele originele verzendkosten niet aan u worden terugbetaald.

16. Defecte goederen: Als een product bij ontvangst van uw bestelling defect, defect of niet geschikt is voor het beoogde doel, neem dan onmiddellijk contact op met contact@heyshappy.com, en in ieder geval niet later dan 48 uur na ontvangst van het product. Wij nemen dan contact met u op om de staat van het product te bevestigen en indien nodig een inspectie te regelen. Uw recht op terugbetaling voor defecte goederen is afhankelijk van de voorwaarde dat u SHAPPY binnen 30 dagen na ontvangst van het product op de hoogte stelt van het defect. We moedigen alle klanten ten zeerste aan om hun bestellingen zo snel mogelijk na levering te inspecteren en contact op te nemen met SHAPPY als er zichtbare fouten optreden. Als wordt vastgesteld dat het product defect of defect is, wordt het product geretourneerd en wordt het volledige bedrag binnen 10 dagen terugbetaald (via de betaalmethode die u bij het afrekenen van de bestelling hebt geselecteerd).

17. Zelfreparatie: U stemt ermee in om een ​​product dat ogenschijnlijk beschadigd of defect is, niet weg te gooien of te proberen te repareren totdat u contact heeft opgenomen met SHAPPY en met een van onze klantenserviceteamleden hebt gesproken en wij schriftelijk, meestal per e-mail, hebben ingestemd met het volgende. dat het oké is om dat te doen. Als u probeert het product zelf te repareren, kan dit verdere schade aan het product veroorzaken en uw recht op retournering/terugbetaling van het product in gevaar brengen.

18. Retourconditie: Alle geretourneerde producten zijn onderworpen aan de voorwaarde dat ze ongebruikt zijn en zich in dezelfde originele staat bevinden (inclusief alle originele, binnen- en buitenbeschermende verpakkingen intact) als toen het product bij u werd afgeleverd. Retourzendingen worden niet geaccepteerd en er worden geen terugbetalingen gedaan met betrekking tot producten die door de klant zijn gebruikt in de tijd sinds het product voor het eerst aan hem werd geleverd (met uitzondering van goederen waarvan is vastgesteld dat ze defect of defect zijn). .

19. Retourmelding: Houd er rekening mee dat producten die naar ons worden teruggestuurd zonder eerst een retouraanvraag te hebben gedaan via contact@heyshappy.com, niet worden geaccepteerd.

20. Geschiktheid: Uitverkoopartikelen, ex-displayartikelen en cadeaubonnen komen niet in aanmerking voor retournering, met uitzondering van goederen waarvan is vastgesteld dat ze defect of defect zijn).

21. Productwaarde: Zodra wij uw geretourneerde bestelling hebben ontvangen, betalen wij u de prijs terug die u voor de producten heeft betaald. Houd er rekening mee dat het volgens de wet is toegestaan ​​om uw terugbetaling te verlagen om een ​​eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, of als de goederen in mindere staat worden ontvangen dan oorspronkelijk door de klant ontvangen.

22. Terugbetalingsperiode: Wij streven ernaar om eventuele aan u verschuldigde terugbetalingen zo snel mogelijk, en binnen 10 werkdagen na ontvangst en acceptatie van uw geretourneerde product, te verwerken, met behulp van de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het afrekenen van de bestelling.

23. Kleurbeschrijvingen: Vanwege verschillen in de manier waarop computerschermen kleur overbrengen en hoe de lichteffecten klinken, kunnen we geen kleur accepteren die niet is beschreven als een geldige reden voor retournering en terugbetaling. Hoewel dit geen invloed heeft op uw recht om uw bestelling te annuleren en te retourneren, zijn alle bijbehorende kosten en retourcriteria van toepassing. We moedigen klanten ten zeerste aan om gebruik te maken van de SHAPPY Swatch Service, zoals beschreven in artikel 10.

24. Verkooplimieten: Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken.

25. Ruilen: Houd er rekening mee dat wij geen algemene productruil aanbieden. We moedigen alle klanten ten zeerste aan om te profiteren van onze SHAPPY Swatch Box-service, waarmee u uw kleur- en stofopties kunt inspecteren voordat u een bestelling plaatst.

26. Risico en eigendom: De levering van een bestelling is voltooid wanneer we de producten afleveren op het adres dat bij het afrekenen voor de bestelling is opgegeven. Vanaf dat moment zijn de producten de verantwoordelijkheid van de klant en gaat het risico op u over. U bent eigenaar van de producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen, inclusief alle toepasselijke verzendkosten.

27. Verzending: Bestellingen worden door onze koeriersdiensten opgehaald van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

28. Pre-orders: Pre-orders hebben een ander leveringsschema, zoals beschreven op de productpagina op het moment van bestellen en beschreven in uw Orderbevestiging. Houd er rekening mee dat de geschatte verzendtijden aangegeven op de productpagina niet gegarandeerd zijn en dat we u op die pagina zo goed mogelijk op de hoogte houden. U behoudt zich het recht voor om uw pre-ordercontract op elk moment te annuleren voordat we uw bestelling bevestigen met onze verzend-e-mail. In dat geval ontvangt u een volledige terugbetaling. Neem contact op met contact@heyshappy.com als u vragen heeft over pre-orders of levertijden.

29. Retourzending: Bestellingen naar EU-adressen die in aanmerking komen voor gratis bezorging komen bij uitbreiding niet in aanmerking voor gratis retourzending.

30. Prijzen: De prijzen van de SHAPPY-producten zijn zoals vermeld op onze Website op het moment dat u uw bestelling plaatst. We nemen alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijzen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het websitesysteem werd ingevoerd. Prijzen voor onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op eventuele bestellingen die u al heeft geplaatst.

31. BTW: De prijs van een SHAPPY-product gekocht binnen de EU is inclusief belasting over de toegevoegde waarde (“ BTW ”), tegen het toepasselijke huidige tarief dat momenteel in de EU in rekening wordt gebracht. Als het BTW-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering, passen wij de BTW die u betaalt aan, tenzij u de producten al volledig heeft betaald voordat de BTW-wijziging van kracht wordt.

32. Leveringskosten: De prijs van een product is exclusief verzendkosten. Onze bezorgkosten zijn zoals aangegeven tijdens het afrekenproces op de website, voordat u uw bestelling bevestigt.

33. Websitefouten: Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, een product op onze Website onjuist geprijsd is. Normaal gesproken controleren we prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat:

A. als de juiste prijs van het product lager is dan de prijs die op onze website staat, brengen wij het lagere bedrag in rekening bij verzending van de producten naar u; En

B. Als de juiste prijs van het product hoger is dan de prijs die op onze Website staat, nemen wij via e-mail contact met u op om u op de hoogte te stellen van deze fout en u de mogelijkheid te geven het product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren. We zullen uw bestelling pas verwerken als we uw instructies hebben. Als we geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven, beschouwen we de bestelling als geannuleerd en stellen we u hiervan op de hoogte via het opgegeven e-mailadres.

34. Garantie: SHAPPY-producten worden geleverd met een fabrieksgarantie van één jaar vanaf de datum van de orderbevestiging. Deze garantie dekt productiefouten die zijn ontdekt tijdens het gebruik van het product zoals aanbevolen door de fabrikant.

35. Uitsluiting van garantie: De garantie dekt geen normale slijtage, vlekken of schade (al dan niet onbedoeld), inclusief maar niet uitsluitend veroorzaakt door:

A. misbruik – zoals het plaatsen van een zwaar voorwerp of een hoge druk op het product, of het gebruiken van het product voor een onbedoeld doel;

B. misbruik en nalatigheid – zoals beschadiging door schoonmaken met een ruw oppervlak of door zuigen zoals een stofzuiger of bezem, of schoonmaken met chemicaliën zoals nagellakremovers, zuren en alkaliën, aceton of bleekmiddel;

C. onjuiste opslagomstandigheden, waaronder vocht, abnormaal hoge of lage temperaturen, bliksem, regen of sneeuw, commercieel gebruik of schade aan de vloer als gevolg van onjuist onderhoud; of

D. wijziging – zoals het op maat snijden of op enigerlei wijze wijzigen door de klant.

36. Productinspectie : Er wordt overeengekomen dat SHAPPY het best geplaatst is en de bevoegdheid heeft om te inspecteren en te beslissen of een product defect is of dat er schade is opgetreden.

37. Garantieclaim: Om een ​​claim in te dienen, moet de koper contact met ons opnemen via contact@heyshappy.com, waarbij hij het aankoopbewijs bijvoegt en in detail beschrijft wat het probleem is, inclusief foto's. De koper moet binnen 30 dagen na het ontstaan ​​van het probleem contact opnemen met SHAPPY.

38. Garantiedekking: Indien door SHAPPY wordt vastgesteld dat het product onder de garantie valt, wordt in de eerste 6 maanden een vervangend product aangeboden (mits op voorraad) en in de tweede 6 maanden een terugbetaling van 50% van het originele product. aankoopprijs zal worden toegepast. Verzend- en bezorgkosten worden niet terugbetaald.

39. Niet-huishoudelijk gebruik: Als voorwaarde voor de aankoop van SHAPPY-producten gaat u ermee akkoord dergelijke producten niet te gebruiken voor verboden commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en u gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig winstverlies, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

40. Schadeloosstelling: U stemt ermee in om SHAPPY en alle moederbedrijven, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en opdrachtnemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt door derden. partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

41. Overmacht: SHAPPY is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of enige vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder een contract die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht. Een “ gebeurtenis van overmacht ” betekent elke handeling, nalatigheid of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristen. aanval, oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie, pandemie of andere natuurramp (inclusief door de overheid opgelegde beperkingen of sancties in verband met de Covid-19-pandemie), of het uitvallen van publieke of private telecommunicatienetwerken, of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.

42. Kennisgeving over overmacht: Als er een overmachtsgebeurtenis plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een contract met een klant beïnvloedt:

A. wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen; En

B. onze verplichtingen uit hoofde van het contract worden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de overmachtssituatie. Wanneer de overmachtsgebeurtenis onze levering van producten aan u beïnvloedt, zullen wij met u een nieuwe leverdatum afspreken nadat de impact van de overmachtsgebeurtenis voorbij is.

43. Niet-nakoming: Als onze niet-nakoming van contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht langer dan 30 dagen aanhoudt, kunt u het betreffende contract annuleren. Om een ​​contract op deze manier te annuleren, kunt u contact met ons opnemen via contact@heyshappy.com. Als u ervoor kiest uw bestelling te annuleren, moet u (op onze kosten) alle relevante producten die u al heeft ontvangen retourneren en zullen wij de prijs die u heeft betaald terugbetalen, exclusief eventuele bezorgkosten.

44. Interpretatie: De kopjes die in deze voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen de werking van deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. Voor de doeleinden van deze voorwaarden omvat de term ‘schriftelijk’ ook communicatie per e-mail. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de opstellende partij.

45. Scheidbaarheid: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig of niet-afdwingbaar is en daarom van de overeenkomst wordt gescheiden, blijven de overige paragrafen volledig van kracht. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden mogen niet tegen SHAPPY worden geïnterpreteerd.

46. ​​Overdracht/toewijzing: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van een contract aan een andere rechtspersoon toewijzen, vernieuwen of overdragen, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden alleen toewijzen, vernieuwen of overdragen aan een andere rechtspersoon met voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAPPY.

47. Rechten van derden: Dit contract wordt gesloten tussen u en SHAPPY. Geen enkele andere persoon of rechtspersoon heeft het recht om de voorwaarden ervan af te dwingen.

48. Geen afstandsverklaring: Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden nakomt, of als we onze rechten niet jegens u afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent niet dat u niet hoeft te voldoen aan uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden. Als wij afstand doen van een verzuim van u, doen wij dat alleen schriftelijk en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van een later verzuim van u.

50. Toepasselijk recht: Deze voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Poolse wetgeving. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van producten of diensten via de SHAPPY-website en elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke aankoop, wordt beheerst door de Poolse wet. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Polen niet-exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot dergelijke geschillen.

SHAPPY BEPERKTE STOFGARANTIE

Al onze klanten komen in aanmerking voor een beperkte garantie van één jaar op elk gloednieuw stoffen product dat rechtstreeks bij heyshappy.com of bij een geautoriseerde detailhandelaar is gekocht. Als u gedurende de hieronder voor uw producten vermelde periode een fabricagefout ondervindt die onder onze garantie valt, bieden wij u een eenmalige vervanging of reparatie van het gemelde probleem aan.

Houd er rekening mee dat alleen de oorspronkelijke koper recht heeft op garantie. Defecten die niet onder de beperkte garantie vallen, moeten binnen 48 uur worden gemeld om in aanmerking te komen voor vervanging. Claims na 48 uur zijn ongeldig.

Voor uw nieuwe stoffen product geldt een beperkte garantie van één jaar (de "Stofgarantie"). Shappy en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product anders dan waarvoor het bedoeld is of zoals hieronder aangegeven.

1. PRODUCTEN DIE ONDER DEZE BEPERKTE STOFGARANTIE VALLEN

Deze beperkte stofgarantie strekt zich uit tot de stof die wordt gebruikt in het product: Shappy Cover Sets, The Shappy Play Sofa of The Shappy Add-Ons (gezamenlijk de “Shappy Products”) verkocht door Shappy Sp. z oo (“Shappy Sp. z oo” of “wij”) dat rechtstreeks via www.heyshappy.com is gekocht. De Shappy producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en voor loungedoeleinden. Naast onze outdoor stoffencollectie zijn de Shappy producten bedoeld voor gebruik binnenshuis. Deze garantie dekt uw Shappy-producten niet als u deze gebruikt op een manier die niet compatibel is met het beoogde ontwerp en de beoogde functie, commercieel gebruik, verhuurgebruik of enig ander gebruik waarvoor het product niet bedoeld is. Er zijn bepaalde uitsluitingen van toepassing, zoals verder beschreven in deze Beperkte Garantie.

2. VOOR WIE DEZE STOFGARANTIE VAN TOEPASSING IS

Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper (dwz de eerste koper) van alle Shappy-producten.

Alle garanties van Shappy Sp z oo, inclusief alle impliciete garanties, zijn alleen geldig voor de periode dat de Shappy-producten exclusief eigendom zijn van en gebruikt worden door de oorspronkelijke, eerste koper.

Deze beperkte garantie geldt niet voor kopers die alternatieve middelen hebben gebruikt om de oorspronkelijke bestelling uit te voeren, noch voor enige volgende of andere eigenaar. Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs, aangezien een aankoopbewijs vereist is voor alle claims onder deze beperkte garantie.

Shappy Sp. z oo-garanties zijn niet overdraagbaar en zijn niet van toepassing op het gebruik van de Shappy-producten voor commerciële of verhuurdoeleinden. Zodra producten zijn overgedragen van de oorspronkelijke koper, zullen alle Shappy Sp. z oo beperkte garanties zijn ongeldig.

3. SHAPPY BEPERKTE STOFGARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Shappy Sp. z oo garandeert de stof van alle Shappy-producten in de originele verpakking die aan u worden verkocht tegen defecten in het materiaal gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering (de “Garantieperiode”). Dergelijke Shappy-producten zijn vrij van defecten in materiaal en vakmanschap zoals hieronder uiteengezet (“Defecten”) wanneer dergelijke Shappy-producten worden gebruikt op een manier die consistent is met het beoogde ontwerp en de beoogde functie zoals hierboven beschreven. Shappy Sp. z oo's verantwoordelijkheid voor defecten is beperkt tot reparatie of vervanging zoals beschreven in deze beperkte Stofgarantie.

Houd er rekening mee dat eventuele prestaties of ander gedrag, mondelinge of schriftelijke informatie, verklaringen of adviezen die door ons of een van onze leveranciers, agenten of werkgevers worden verstrekt, GEEN garantie creëren of op enigerlei wijze de reikwijdte of duur van deze beperkte garantie vergroten.

De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd als we een product onder de garantie repareren of vervangen. Wij kunnen de beschikbaarheid van deze beperkte Stofgarantie naar eigen goeddunken wijzigen, maar eventuele wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

4. WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE

Deze beperkte stofgarantie is van toepassing op de volgende defecten:

Naden scheuren. Ritsen die niet goed werken en niet kunnen worden geopend of gesloten vanwege normaal gebruik van het ritsmateriaal, dwz boven- en onderstoppen, schuif/auto, trekkracht, ritstanden en ritskraan. Drukfouten bij producten met patronen.

Deze beperkte stofgarantie dekt niet het volgende:

De Shappy Play Sofa is langer dan 14 dagen in de doos gelaten, zoals blijkt uit uw ontvangstbewijs. Normale draad die kan worden verwijderd zonder het product te beschadigen. Defecte ritssluiting door beknelling van de stof. Fysiek misbruik of schade aan de structuur en /of afdekmateriaal, inclusief maar niet beperkt tot haken en ogen, brandwonden, snijwonden, scheuren, vloeistofschade of vlekken; op voorwaarde dat het defect is veroorzaakt door dergelijk misbruik of schade. De draad van de interne voering loopt uit of is verkleurd. Kleurverschil tussen producten uit verschillende bestellingen. Eventuele problemen wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met doe-het-zelfschuim of aftermarket-stof of -materialen. Vervanging van eventuele niet-defecte onderdelen in de set (als u bijvoorbeeld een garantieclaim indient voor 1 stuk stof en er is slechts één onderdeel defect in uw Shappy-producten, dan vervangen we alleen het defecte onderdeel).Elke Shappy Sp. z oo-product (al dan niet vervaardigd door Shappy Sp. z oo) verkocht door wederverkopers.Elk Shappy Sp. z oo product dat wordt verkocht “zoals het is”, “voorgeconditioneerd”, “gereviseerd”, “gebruikt”, “comfort return”, “geretourneerd”, “eerder eigendom”, of een andere soortgelijke bewoording die aangeeft dat de Shappy Sp. z oo product is niet “nieuw” of van “eerste kwaliteit”, of is eerder gekocht of gebruikt door een andere consument. Eventuele schade als gevolg van (i) transport; (ii) opslag; (iii) oneigenlijk gebruik en/of gebruik van de producten op een andere manier dan het beoogde ontwerp en de beoogde functie zoals hierboven beschreven; (iv) het niet opvolgen van de productinstructies (dwz schoonmaken/wassen) of het niet uitvoeren van preventief onderhoud; (v) wijzigingen; (vi) ongeautoriseerde reparatie; (vii) normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot het zacht worden van het schuim; of (ix) externe oorzaken zoals ongelukken, misbruik of andere acties of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen.

In geval van een defect tijdens de garantieperiode zal Shappy Sp. z oo's enige en exclusieve aansprakelijkheid en uw enige verhaalsmogelijkheid onder deze beperkte Stofgarantie is die van Shappy Sp. z oo optie, om dergelijke producten (of het defecte onderdeel) te repareren of te vervangen door producten, onderdelen en componenten die vergelijkbaar zijn met het defecte product en van gelijke waarde zijn als het gekochte product, op voorwaarde dat u voldoet aan “Uw verantwoordelijkheden” hieronder. Vervangingsonderdelen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en kunnen worden geleverd in een andere kleur dan de onderdelen die u oorspronkelijk hebt gekocht.

Voor beperkte/speciale editie, stopgezette of niet op voorraad Shappy Sp. z oo producten die vallen onder de beperkte stofgarantie, Shappy Sp. z oo garandeert alleen vervanging van een product met een gelijke of hogere winkelwaarde en garandeert geen exacte vervanging van hetzelfde beperkte/speciale editie, stopgezette of niet op voorraad zijnde artikel. Vervangende onderdelen kunnen ook het andere onderdeel zijn dat compatibele kenmerken en functies bevat. Vervangende onderdelen worden verzonden naar het verzendadres dat bij de bestelling is geregistreerd.

5. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

In het geval van een defect en om van deze beperkte stofgarantie te kunnen profiteren, moet u alle stappen voltooien om een ​​garantieclaim in te dienen via Shappy Sp. z oo's klantenteam en Shappy Sp. z oo met een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en uw bestelnummer. Bewijs van een defect in foto-/videovorm van hoge kwaliteit en eventuele claims moeten worden verzonden naar het e-mailadres dat aan het einde van deze beperkte garantie is vermeld.

De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd als we een product onder de garantie repareren of vervangen. Wij kunnen de beschikbaarheid van deze beperkte Stofgarantie naar eigen goeddunken wijzigen, maar eventuele wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

SHAPPY FOAM PRODUCTEN BEPERKTE GARANTIE

Al onze klanten komen in aanmerking voor een beperkte garantie van één jaar op elk gloednieuw schuimproduct dat rechtstreeks bij heyshappy.com of bij een geautoriseerde detailhandelaar is gekocht. Als u gedurende de hieronder voor uw producten vermelde periode een fabricagefout ondervindt die onder onze garantie valt, bieden wij u een eenmalige vervanging of reparatie van het gemelde probleem aan.

Houd er rekening mee dat alleen de oorspronkelijke koper recht heeft op garantie. Defecten die niet onder de beperkte garantie vallen, moeten binnen 48 uur worden gemeld om in aanmerking te komen voor vervanging. Claims na 48 uur zijn ongeldig.

1. PRODUCTEN DIE ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE VALLEN

Deze beperkte garantie strekt zich uit tot de schuimcomponenten die worden gebruikt in de Shappy Play Sofa of de Shappy Pillow Packs (gezamenlijk de “Shappy Foam Products”) verkocht door Shappy Sp z oo Inc. (“Shappy Sp z oo” of “wij”) die wordt rechtstreeks bij heyshappy.com gekocht. De Shappy Foam-producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en uitsluitend bedoeld voor loungedoeleinden. Deze garantie dekt uw Shappy Foam-producten niet als u deze gebruikt op een manier die niet compatibel is met het beoogde ontwerp en de beoogde functie. Er zijn bepaalde uitsluitingen van toepassing, zoals verder beschreven in deze Beperkte Garantie.

2. VOOR WIE DEZE GARANTIE VAN TOEPASSING IS

Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van alle Shappy Foam-producten. De “oorspronkelijke koper” is, in het kader van deze beperkte garantie, de eerste koper van de Shappy Foam-producten die rechtstreeks op www.heyshappy.com zijn gekocht. Alle Shappy-garanties, inclusief eventuele impliciete garanties, zijn alleen geldig voor de periode dat de Shappy Foam-producten exclusief eigendom zijn van en worden gebruikt door de oorspronkelijke koper.

Deze beperkte garantie geldt niet voor kopers die gebruik hebben gemaakt van een externe verzendservice om de oorspronkelijke bestelling uit te voeren, of voor enige volgende of andere eigenaar, en deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en is niet van toepassing op het gebruik van de Shappy voor commerciële of commerciële doeleinden. verhuurdoeleinden. Voor alle claims onder deze beperkte garantie is een aankoopbewijs vereist.

3. SHAPPY BEPERKTE GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Shappy Sp. z oo garandeert dat gedurende de periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering (de “Garantieperiode”) van The Shappy Foam-producten in de originele verpakking die aan u zijn verkocht, dergelijke The Shappy Speelsofa vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap zoals hieronder uiteengezet (“Defecten”), wanneer een dergelijke The Shappy Play Sofa wordt gebruikt op een manier die consistent is met het beoogde ontwerp en de beoogde functie zoals hierboven beschreven.

Onze verantwoordelijkheid voor defecten is beperkt tot reparatie of vervanging zoals uiteengezet in deze beperkte garantie. Noch enige prestatie of ander gedrag, noch enige mondelinge of schriftelijke informatie, verklaring of advies verstrekt door ons of een van onze leveranciers, agenten of werknemers zal een garantie creëren, of op enigerlei wijze de reikwijdte of duur van deze beperkte garantie vergroten.

De garantieperiode wordt niet verlengd als we een product onder de garantie repareren of vervangen. We kunnen de beschikbaarheid van deze beperkte garantie naar eigen goeddunken wijzigen, maar eventuele wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

4. WAT DEKT DEZE BEPERKTE GARANTIE DEZE BEPERKTE GARANTIE IS VAN TOEPASSING OP DE VOLGENDE DEFECTEN: Voortdurende schuimcompressie die de vorm en functie van het product aanzienlijk beïnvloedt. Elke fysieke fout in het schuim groter dan 2 cm waardoor het schuimmateriaal verslechtert, ondanks normaal gebruik en correcte afhandeling. DEZE BEPERKTE GARANTIE DEKT NIET HET VOLGENDE: De Shappy Play Sofa is langer dan 14 dagen in de doos gelaten, zoals blijkt uit uw ontvangstbewijs. Normale verkleuring. Normale ontgassing. Verschil in schuim tussen producten uit verschillende bestellingen. Schuim dat minder dan acht (8) weken ongecomprimeerd is geweest. Eventuele problemen wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met doe-het-zelfschuim of aftermarket-stoffen of -materialen. Vervanging van alle niet-defecte onderdelen in de set (bijvoorbeeld als u een garantie aanvraagt claim voor 1 stuk schuim en slechts één onderdeel is defect in uw Shappy Foam-producten, dan zullen we alleen het defecte onderdeel vervangen. Elk Shappy-product (al dan niet vervaardigd door Shappy Sp. z oo) verkocht door wederverkopers. Elk Shappy Sp. z oo product dat wordt verkocht “zoals het is”, “voorgeconditioneerd”, “gereviseerd”, “gebruikt”, “comfort return”, “geretourneerd”, “eerder eigendom”, of een andere soortgelijke bewoording die aangeeft dat de Shappy Sp. z oo product is niet “nieuw” of van “eerste kwaliteit”, of is eerder gekocht of gebruikt door een andere consument. Eventuele schade als gevolg van (i) transport; (ii) opslag; (iii) oneigenlijk gebruik en/of gebruik van de producten op een andere manier dan het beoogde ontwerp en de beoogde functie zoals hierboven beschreven; (iv) het niet opvolgen van de productinstructies (dwz schoonmaken/wassen) of het niet uitvoeren van preventief onderhoud; (v) wijzigingen; (vi) ongeautoriseerde reparatie; (vii) normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot het zacht worden van het schuim; of (ix) externe oorzaken zoals ongelukken, misbruik of andere acties of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen.

In geval van een defect tijdens de garantieperiode zal Shappy Sp. De enige en exclusieve aansprakelijkheid van z oo en uw enige rechtsmiddel onder deze beperkte garantie is, naar goeddunken van Shappy Sp z oo, het repareren of vervangen van dergelijke producten (of het defecte onderdeel) door producten, onderdelen en componenten die vergelijkbaar zijn met het defecte product en van gelijke waarde als het gekochte product, op voorwaarde dat u voldoet aan “Uw verantwoordelijkheden” hieronder. Vervangende onderdelen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en kunnen worden geleverd in een andere kleur dan de onderdelen die u oorspronkelijk hebt gekocht. Voor Shappy Sp z oo-producten die onder de beperkte garantie vallen, in een beperkte/speciale editie, uit de handel genomen of niet op voorraad zijnde Shappy Sp z oo-producten, garandeert Shappy Sp z oo alleen vervanging van een product met een gelijke of hogere verkoopwaarde en garandeert geen exacte vervanging van dezelfde beperkte garantie. /speciale editie, uit de handel genomen of uitverkocht artikel. Vervangende onderdelen kunnen ook een ander onderdeel zijn dat compatibele kenmerken en functies bevat. Vervangende onderdelen worden verzonden naar het verzendadres dat bij de bestelling is geregistreerd.

5. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

In het geval van een defect en om van deze beperkte garantie te kunnen profiteren, moet u alle stappen voltooien om een ​​garantieclaim in te dienen via Shappy Sp. z oo's klantenteam en geef Shappy Sp z oo een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en uw bestelnummer. Bewijs van een defect in foto-/videovorm van hoge kwaliteit en eventuele claims moeten worden verzonden naar het e-mailadres dat aan het einde van deze beperkte garantie is vermeld.

De garantieperiode wordt niet verlengd als we een product onder de garantie repareren of vervangen. We kunnen de beschikbaarheid van deze beperkte garantie naar eigen goeddunken wijzigen, maar eventuele wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.

PRIVACYVERKLARING

De privacy van klanten en een correcte verwerking van persoonlijke informatie bij online winkelen zijn belangrijk voor u – en ook voor ons.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Shappy Sp z oo (“ SHAPPY ” of “ wij ”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u heyshappy.com (de “ Website ”) bezoekt of een aankoop doet. In deze privacyverklaring verwijst de term ‘ Persoonlijke Informatie ’ naar alle informatie die kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Uw aanvaarding van deze privacyverklaring wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij het eerste gebruik van de Website.

Als u deze privacyverklaring niet accepteert en ermee akkoord gaat, moet u stoppen met het gebruik van de Website.

Onze contactgegevens:

Naam: Shappy Sp. z oo

Adres: Marsz.J. Piłsudskiego 57, 24-100 Puławy, Polen

E-mail: contact@heyshappy.com

Het soort informatie dat wij verzamelen: Wanneer u de Website bezoekt of er een aankoop doet, verzamelen en verwerken wij Persoonlijke Informatie die nodig is om onze diensten te verlenen en uw bestelling te voltooien. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden verzameld en verwerkt als u contact opneemt met SHAPPY voor klantenondersteuning of vragen.

Wij verzamelen de volgende soorten persoonlijke informatie:

• persoonlijke identificatiegegevens (waaronder naam, e-mailadres, telefooncontactgegevens);

• apparaatinformatie (inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en bepaalde cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd); En

• bestelinformatie (waaronder factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie, inclusief creditcard-/debetkaartnummers).

Waarom deze informatie wordt verzameld: De persoonlijke informatie die wij verwerken, wordt rechtstreeks door u aan ons verstrekt en wordt om een ​​van de volgende redenen gebruikt:

• om u producten te leveren ter uitvoering van ons koopcontract;

• om uw betalingsgegevens te verwerken, de verzending te regelen en u facturen en/of orderbevestigingen te bezorgen;

• om met u te communiceren en onze bestellingen te screenen op potentieel risico of fraude;

• om de website nauwkeurig voor u te laden en om analyses uit te voeren over het websitegebruik om onze website-ervaring te optimaliseren;

• het verlenen van klantenondersteuningsdiensten; En

• in overeenstemming met de privacyvoorkeuren die u met ons hebt gedeeld, om u te voorzien van informatie of advertenties met betrekking tot onze producten of diensten.

Het delen van verzamelde informatie: Wij delen uw persoonlijke gegevens met derden om ons te helpen onze websitediensten te leveren en koopcontracten met onze klanten na te komen, bijvoorbeeld:

• we gebruiken Shopify om onze website en online winkel te ondersteunen. U kunt hier lezen hoe Shopify uw persoonlijke gegevens verwerkt: https://www.shopify.com/legal/privacy ;

• we gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de website gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=nl . Houd er rekening mee dat u zich hier ook kunt afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ; En

• Het is mogelijk dat wij uw Persoonlijke Informatie moeten delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, verzoeken van overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties, of andere wettige verzoeken om informatie die wij ontvangen, of om op andere wijze onze rechten te beschermen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“ AVG ”) zijn de wettelijke grondslagen waarop wij vertrouwen voor de verwerking van deze informatie:

• uw toestemming;

• de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en SHAPPY;

• naleving van onze wettelijke verplichtingen; of

• dat wij een legitiem belang hebben.

Bewaren van informatie en uw rechten: Wanneer u een aankoop doet via de Website, bewaren wij uw Persoonlijke Informatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons verzoekt deze informatie te verwijderen.

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht om ons om een ​​kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, om deze over te zetten naar een nieuwe dienst en om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist.

Neem contact met ons op over privacyproblemen: Als u zich zorgen maakt over de verzameling of verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht bij ons indienen door een e-mail te sturen naar contact@heyshappy.com.

Wijzigingen in deze verklaring: SHAPPY kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Elke update van deze kennisgeving zal op de Website worden weergegeven.

Over SHAPPY: De website www.heyshappy.com wordt mogelijk gemaakt door Shopify en is eigendom van en wordt beheerd door Shappy Sp z oo, een bedrijf geregistreerd in Polen onder KRS-nr. 0000963087, NIP: 7162835589 met maatschappelijke zetel te al. Marsz. J. Piłsudskiego, 24-100 Puławy.